Preduzece za proizvodnju, ugradnju, stabilizaciju kosina, zaštitu od erozije i zaštitu od buke
       d.o.o. "MENADŽER" Lukavac
Poljice b.b.
75303 Lukavac
tel/fax: +387 (0) 35 542-413 +387 (0) 35 542-162
       Jezik: BiH
Firma d.o.o. "Menadžer" Lukavac je osnovana 1996 godine kao sve veca potreba firme ovog tipa specijalizovane za ovu vrstu radova. Od tada pa do danas politika razvoja firme je vlastita proizvodnja, vlastita ugradnja, usavršavanje, obrazovanje i upošljavanje mladog strucnog kadra što nas je dovelo na mjesto vodece firme ovog tipa u regionu.

"Menadžer" d.o.o. je 100% privatno vlasništvo i sve odluke o investicijama, razvoju i unapredenju vrši vlasnik cije neupitne menadžerske sposobnosti upošljavaju preko 50 ljudi sa nekoliko visoko obrazovanih strucnjaka gradevine, rudarstva, ekonomije i hortikulture.

Stalno unapredenje strucnog kadra, ulaganjem u novu moderniju mehanizaciju i opremu, pridržavanje dogovorenih rokova izvodanja radova, redovna kontrola kvaliteta i disciplina vodi nas uvijek korak ispred ostalih kako u kvaliteti tako i u ekonomskoj konkurentnosti na tržištu što je naša prednost.


Sidreni armirano-betonski rostilj
Izrada AB roštilja na licu mjesta sa specijalno obucenom ekipom za tu vrstu radova.
 
Spojni prstenovi
Spojni C prstenovi za spajanje mreža i gabionskih koševa iz VLASTITE proizvodnje.
Zastita od vjetra
 
Gabionski koševi
Gabionski koševi iz vlastite proizvodnje i vlastita ugradnja istih.
LOGIN korisnika

  Korisnik
Password
Brzi linkovi
Spojni prstenovi
Torkret beton
Gabionski koševi
Zaštita od buke
Žicane ograde za autoputeve
Hidrosjetva i zastita od erozije
Radimo po standardu EN ISO 9001-2008
-

"Menadžer" Lukavac, 2009

© Menadzer 2009